आदर्श शिष्य कसे बनावे ?

115 104

Also available in: Hindi
  • गुरु का शोधू नये ?
  • गुरूंकडे काय मागावे ?
  • शिष्याची परीक्षा कशी असते ?
  • गुरुप्राप्ती होण्यासाठी काय करावे ?
  • शिष्यात कोणते गुण असले पाहिजेत ?
  • शिष्याचे एकंदरित जीवन कसे असावे ?
  • शिष्याचा गुरूंविषयी भाव कसा असावा ?
  • शिष्याने गुरूंशी आणि गुरुबंधूंशी कसे वागावे ?
  • स्वतःच स्वतःला कोणाचाही शिष्य का समजू नये ?

इत्यादी गोष्टींचे सविस्तर विवरण या ग्रंथात दिले आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

आदर्श शिष्य कसे बनावे ?

115 104