गुरुकृपायोगानुसार साधना

20

Also available in: English , Hindi
  • गुरुकृपा कार्य कशी करते ?
  • गुरुकृपायोगाचे महत्त्व काय ?
  • ‘साधना’ या शब्दाचा अर्थ काय ?
  • व्यष्टी आणि समष्टी साधनेची व्याख्या काय ?
  • गुरुप्राप्ती आणि गुरुकृपा होण्यासाठी काय करावे ?
  • कुलदेवता अन् दत्त यांच्या नामजपाचे महत्त्व काय ?
  • जीवनातील दुःखांना धैर्याने सामोरे जाण्याचे बळ आणि सर्वोच्च प्रतीचा सतत टिकणारा आनंद केवळ साधनेनेच कसा मिळतो ?

यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे या ग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

गुरुकृपायोगानुसार साधना

20