गुरूंचे शिष्यांना शिकवणे आणि गुरु-शिष्य संबंध

65 59

Also available in: Hindi

प्रत्येक शिष्याने आवर्जून अभ्यासावा, असा ग्रंथ !

  • गुरु भजने आणि सुवचने यांतून कसे शिकवतात ?
  • संतांकडे त्यांच्या कटुंबियांनी कोणत्या दृष्टीने पहावे ?
  • शिष्याच्या अपराधांकडे गुरु कोणत्या दृष्टीने पहातात ?
  • गुरु शिष्याच्या घरी जाण्यामागे कोणती कारणे असतात ?
  • शिष्याचा रोग वा मृत्यू संदर्भात गुरु कसे साहाय्य करतात ?

याविषयी या ग्रंथात मार्गदर्शन केले आहे

Index and/or Sample Pages

In stock

गुरूंचे शिष्यांना शिकवणे आणि गुरु-शिष्य संबंध

65 59