स्वभावदोष- निर्मूलनासाठी आध्यात्मिक स्तरावरील प्रयत्न

70 63

Also available in: Hindi

जसा हिमनगाचा अधिकांश भाग हा सागरात असतो, तसे स्वभावदोषांचे संस्कार अंतःकरणात खोलवर रुजलेले असतात. ते लवकर दूर होण्यासाठी स्वभावदोष बळावण्यास कारणीभूत असलेल्या आध्यात्मिक घटकांचेही (काम-क्रोधादी षड्रिपू, भय, मीपणा (अहं) आदींचे) समूळ उच्चाटन कसे करावे, त्याला नामजप, प्रार्थना, कृतज्ञता आदींची जोड कशी द्यावी, याविषयीचे विश्‍लेषण प्रस्तुत ग्रंथात केले आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

स्वभावदोष- निर्मूलनासाठी आध्यात्मिक स्तरावरील प्रयत्न

70 63