स्वयंसूचनांद्वारे स्वभावदोष-निर्मूलन

80 72

Also available in: English , Hindi
  • स्वयंसूचनांद्वारे स्वभावदोषांचे निर्मूलन कसे करायचे ?
  • स्वभावदोषांमुळे मनात आलेल्या अयोग्य प्रतिक्रिया पुन्हा येऊ नयेत, यासाठी योग्य दृष्टीकोन काय ठेवायला हवेत ?
  • स्वयंसूचना कशा तयार करायच्या ?
  • दिवसभरात त्या किती वेळा द्यायच्या ?

आदींची माहिती या ग्रंथात दिली आहे. ही एक शास्त्रीय आणि अनुभवसिद्ध उपचारपद्धत आहे. या उपचारपद्धतीमुळे स्वभावदोष दूर होऊ लागतात.

Index and/or Sample Pages

In stock

स्वयंसूचनांद्वारे स्वभावदोष-निर्मूलन

80 72