शिव

14

  • शिवाची वैशिष्ट्ये आणि विविध रूपे कोणती ?
  • पंचमुखी शिवाची वैशिष्ट्ये कोणती ?
  • ‘चंद्र’ या शब्दाचा आध्यात्मिक अर्थ काय ?
  • शिवाने धारण केलेले भस्म काय शिकवते ?
  • पारदभस्माचे सेवन केल्यामुळे कोणते लाभ होतात ?
  • शैव सिद्धांतानुसार ‘चार पाद’ अन् ‘तीन पदार्थ’ कोणते?
  • साधना म्हणून भैरवाची उपासना का केली जात नाही ?
  • पंचमुखी शिवाच्या मुखांची नावे आणि त्यांचे कार्य काय, तसेच त्यांची वैशिष्ट्ये कोणती ?

यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे या लघुग्रंथात दिली आहेत.

Out of stock

Email when stock available