अभ्यास कसा करावा ? (अपयशावर मात करण्याच्या उपायांसह)

95 86

Also available in: English , Hindi
  • अवघड विषयांचा अभ्यास कसा करावा ?
  • अभ्यासातील एकाग्रता कशी वाढवावी ?
  • स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी काय करावे ?
  • परीक्षेची भीती किंवा चिंता कशी घालवावी ?
  • अभ्यास नेहमी चांगला होण्यासाठी काय करावे आणि काय टाळावे ?
  • मुलांना अभ्यासाची गोडी लागावी, यासाठी पालकांनी काय करावे ?

यांसारख्या प्रश्नांची विद्यार्थ्यांना उपयुक्त अशी माहिती या ग्रंथात दिली आहे. ‘मुलांनो, परीक्षेची चिंता सोडा ! उज्ज्वल भवितव्याची गुरुकिल्ली जवळ बाळगा’, याची हमी देणारा हा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

अभ्यास कसा करावा ? (अपयशावर मात करण्याच्या उपायांसह)

95 86