स्वभावदोष घालवा आणि आनंदी व्हा !

90 81

Also available in: Hindi , English

‘व्यक्तीमत्व विकसित करण्यासाठी स्वभावदोष घालवण्याचे महत्त्व; स्वभावदोषांमुळे होणाऱ्या चुका आणि त्यांचे दुष्परिणाम; स्वतःतील स्वभावदोष शोधण्याची पद्धत; आळस, राग येणे, भीती वाटणे, न्यूनगंड असणे आदी स्वभावदोष घालवण्याचे उपाय आणि मनाला ‘स्वयंसूचना देण्याच्या विविध पद्धती’ यांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

स्वभावदोष घालवा आणि आनंदी व्हा !

90 81