सुसंस्कार आणि चांगल्या सवयी

95 86

Also available in: Hindi , English
  • मुलांची दिनचर्या कशी असावी ?
  • मुलांनी आदर्श कोणाचा ठेवावा ?
  • आपले शालेय वर्तन कसे असावे ?
  • सकाळी लवकर उठण्याचे महत्त्व काय ?
  • हस्ताक्षर चांगले होण्यासाठी काय करावे ?
  • मुलांनी कोणते खेळ खेळावेत अन् कोणते खेळू नयेत ?
  • मुलांनी आई-वडील अन् शिक्षक यांच्याशी कसे वागावे ?

आजची मुले ही देशाचा भावी आधारस्तंभ असल्याने ती गुणी आणि आदर्श असायला हवीत, वाईट संस्कारांमुळे कोणती हानी होते, आदींविषयी विवेचन करणारा हा ग्रंथ म्हणजे, भावी पिढीसाठी दीपस्तंभच !

Index and/or Sample Pages

In stock

सुसंस्कार आणि चांगल्या सवयी

95 86