नामजपाचे महत्त्व आणि लाभ (उत्तम नामधारक बनून नामीशी (ईश्वराशी) एकरूप व्हा ! )

75 68

Also available in: English , Hindi
  • नामाची वैशिष्ट्ये कोणती ?
  • नामामुळे एकाग्रता कशी वाढते ?
  • नामामुळे मृत्यूनंतरही लाभ कसा होतो ?
  • देवाच्या रूपापेक्षा त्याचे नाम का महत्त्वाचे ?
  • ध्यान लावण्यापेक्षा नामजप करणे अधिक श्रेष्ठ का ?
  • मायेची ओढ न्यून करण्यासाठी नामजप करणे का आवश्यक आहे ?
  • अनेक तीर्थे आणि यज्ञ यांचे फल नुसत्या नामजपाने कसे मिळते ?

यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे या ग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

नामजपाचे महत्त्व आणि लाभ (उत्तम नामधारक बनून नामीशी (ईश्वराशी) एकरूप व्हा ! )

75 68