अध्यात्माचे प्रास्ताविक विवेचन

110 99

Also available in: English , Hindi

जीवनात निरंतर आनंदी रहाण्यासाठी आणि ईश्वरप्राप्तीसाठी केवळ पूजाअर्चा, व्रते, उपवास आदी करणे पुरेसे नसते, तर त्यापुढे जाऊन ‘साधना’ करावी लागते. धर्मशास्त्रात साधना करण्याचे सहस्रो मार्ग सांगितले आहेत. या मार्गांपैकी नेमक्या कोणत्या मार्गाने जावे, हे बहुतेकांना ठाऊक नसते. स्वतःच्या मनाने कोणतातरी मार्ग निवडून साधना करत राहिल्यास बर्‍याचदा अपेक्षित आनंदप्राप्ती होत नाही. हे टाळण्यासाठी धर्मशास्त्राने काळानुसार सांगितलेली साधना, म्हणजे कुलदेवतेचा नामजप करणे, सत्संगाला जाणे, सत्सेवा करणे आदी. या साधनेविषयी दिशादर्शन करणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

अध्यात्माचे प्रास्ताविक विवेचन

110 99