लैंगिक समस्यांवर स्वसंमोहन उपचार (रुग्णांवरील उपचारांच्या उदाहरणांसह)

75 67

बर्‍याचदा रुग्ण स्वतःवर उपचार करू शकत नाही. अशा वेळी कोणतीही अभ्यासू आणि दुसर्‍याला साहाय्य करण्याची वृत्ती असलेली व्यक्ती संमोहन उपचारशास्त्राचा अभ्यास करून रुग्णावर उपचार करू शकते. असे उपचार करणे सुलभ जावे, यासाठी या ग्रंथात विविध लैंगिक समस्यांवर उपचार केल्याची उदाहरणे सविस्तर दिली आहेत. ती वाचून प्रत्यक्ष उपचार करण्यासंदर्भात दिशा मिळण्यास साहाय्य होईल.

Index and/or Sample Pages

In stock