अग्निशमन प्रशिक्षण

85 77

Also available in: Hindi
  • आगीने घेरले गेल्यास काय करावे ?
  • आग लागण्याची सामान्य कारणे कोणती ?
  • अग्नीशमन दलाच्या जवानाची कर्तव्ये कोणती ?
  • आध्यात्मिक शक्तीने अग्नीप्रकोप कसा रोखता येतो ?
  • घरगुती वापरातील वायूची गळती झाल्यास त्वरित कोणते उपाय करावेत ?
  • स्टोव्हचा भडका उडाल्यास किंवा कढईतील तेलाला आग लागल्यास काय करावे ?

यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी हा ग्रंथ अवश्य वाचा !

Index and/or Sample Pages

In stock

अग्निशमन प्रशिक्षण

85 77