अग्निहोत्र

70 63

Also available in: English , Hindi

आगामी महायुद्धकाळात वापरल्या जाणाऱ्या अण्वस्त्रांच्या किरणोत्सर्गाचा प्रभाव नष्ट करू शकेल, असा सोपा उपाय म्हणजे ‘अग्निहोत्र’ ! या ग्रंथाद्वारे अग्निहोत्राचे महत्त्व, स्वरूप, प्रक्रिया आदी समजून घ्या आणि भावी आपत्काळात कुटुंबाचे रक्षण होण्यासाठी प्रतिदिन अग्निहोत्र करा !

Index and/or Sample Pages

In stock

अग्निहोत्र

70 63