विकार-निर्मूलनासाठी रिकाम्या खोक्यांचे उपाय कसे करावेत

110 99

Also available in: English , Hindi

भावी महायुद्धकाळात डॉक्टर, वैद्य, औषधे आदी उपलब्ध नसतांना, तसेच नेहमीसाठीही उपयुक्त !

  • खोक्यांचे उपाय करतांना कोणता नामजप आणि मुद्रा किंवा न्यास करावा ?
  • दैनंदिन कामकाज, अभ्यास इत्यादी करतांनाही खोक्यांचे उपाय कसे करावेत ?
  • शांत झोप लागण्यासाठी झोपतांना खोक्यांचे उपाय कसे करावेत ?
  • स्वतः उपाय करू न शकणार्‍या व्यक्तीसाठी खोक्यांचे उपाय कसे करावेत ?
  • खोक्यांच्या साहाय्याने वास्तूशुद्धी कशी करावी ?

यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी हा ग्रंथ अवश्य वाचा !

Index and/or Sample Pages

In stock

विकार-निर्मूलनासाठी रिकाम्या खोक्यांचे उपाय कसे करावेत

110 99